Mumraj života         Dílo         Z Textů a Knih           Studeňanská klausura          Krajinami Josefa Váchala     Záměr&Poděkování        Odkazy

                                                                                                                                                         

 

 

 

Pohled ke Kumburku, kolem 1937, foto J. Váchal, archiv M. Šejn

STUDEŇANSKÁ KLAUSURA JOSEFA VÁCHALA

Pracovna J. Váchala 5.5.1969, foto Josef Knopp, sbírka Regionálního muzea a galerie v Jičíně

 

 

Plakát výstavy Studeňanská klausura, typo: M. Šejn, fotografie Josef Knopp 1969

 

 

    Naše výstava si klade za cíl představit nejširšímu publiku  bohatost fondů Váchalova díla ve sbírkách Regionálního muzea a galerie v Jičíně. Můžeme zde vidět především obsáhlý soubor nátisků a variant grafik z jeho pozdního studeňanského období. Kromě několika obrazů pak můžeme nahlédnout do Váchalovy bohaté knihovny, jejíž podstatná část, nepočítaje sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, je uložena právě v Jičíně. Některé z těchto knih jsou jeho vlastními díly, některé sám vázal do originálních vazeb, většina jich však odkazuje k jeho duchovnímu světu právě z období tak zvané Studeňanské klausury, jak Váchal sám svůj život zde chápal. Odpověď na otázku, jakou měrou je tento výraz metaforou a do jaké míry popisuje skutečný Váchalův osud, zde  stěží můžeme zodpovědět.
    Do rodného statku Anny Mackové ve Studeňanech u Jičína se přestěhoval ještě před začátkem druhé světové války a žil zde až do své smrti. V tomto období vytvořil obrovské a mnohotvárné dílo, značně odlišné od všeho, na čem pracoval dříve.
Často navštěvoval Jičín a jeho okolí, rád se procházel Libosadem a lipovou alejí. Život tohoto geniálního podivína  je již nesmazatelně spojen s kulturou našeho kraje. Na to chce tato výstava poukázat především.

Miloš Šejn


Zednářské stupně 1950 - 1953
Věnovací listy 1953Témata výstavy

Mumraj života, Durman a jiné grafiky ze 40. a  50. let

Myšlenkové fragmenty z r. 1953

Barevné variace z 50. let

Harfa, Vůně a jiné – po r. 1949

Rašeliniště, r. 1950

Zednářské stupně z 50.let

Vize ex libris ze 60. let

Experimenty v bakelitu a jiné ze 40. a 50. let

Kontury v korku z r. 1951

Nátisky z počátku 50. let

Váchal v Prachovských skalách, Kalvárie a Jičínští trhovci ze 60. let

Čenichání z r. 1950

Spiritismus a magie Váchalovy knihovny

Váchal, náboženství a politika

Okultismus a Váchalovo pojetí zednářství

Autodafé liter Josefa Váchala a stopy jeho duše v některých vazbách

Apoteóza spiritualismu, 1921
(obraz zakoupený k Váchalově radosti v průběhu r. 1968)

Koniáš, 1921 
(obraz zakoupený k Váchalově radosti v průběhu r. 1968)

Jičínský upír Na Koštofranku, 1954

Tajnosti apatyky, 1946

Studeňanská Váchalova knihovna

Studeňanská klausura

Váchal romantik

Knižní rozmanitosti, Váchalovy poznámky a vazby

Váchal a příroda, zejména tabák

Vše pro knihu

Životaběh Josef Váchala

Josef Váchal – rytec (několik let před odchodem do Studeňan)

Krajinami Josefa Váchala


Z instalace výstavy Studeňanská klasura v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (prostory bývalých koníren Valdštejnského paláce), foto Bohuslava JelínkováZ instalace výstavy Studeňanská klasura v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně (prostory bývalých koníren Valdštejnského paláce), foto Bohuslava Jelínková
 

Úvodní slovo Jana K. Čeliše