Mumraj života         Dílo         Z Textů a Knih           Studeňanská klausura          Krajinami Josefa Váchala     Záměr&Poděkování        Odkazy

                                                                                                                                                          

Josef Váchal (23. 9. 1884 – 10. 5. 1969) český umělec evropského formátu, dřevorytec, grafik, spisovatel – zkrátka všeuměl, zanechal po sobě nezaměnitelnou stopu a svým odkazem stále udivuje nové obdivovatele. Třetinu svého neobyčejně plodného života strávil se svojí družkou Annou Mackovou ve Studeňanech u Jičína, kde i zemřel. Josef Váchal byl podivín, v posledních letech zatrpklý a nedůvěřivý vůči okolnímu světu. Proto je nanejvýš překvapující, že se zachoval zvukový dokument rozhovoru z této doby.
        V Českém rozhlase Hradec Králové byl objeven šťastnou náhodou, když režisér Pavel Krejčí kontroloval archivní záznamy určené ke smazání. O radost z nálezu se podělil s rozhlasovým produkčním Milanem Bajákem, který patří k Váchalovým obdivovatelům a jeho prostřednictvím se záznam dostal až na Valdickou bránu v Jičíně, kterou umělec také navštěvoval. Bohužel, k pořadu o Josefu Váchalovi neexistuje žádná dokumentace, redaktorem byl pravděpodobně v tehdejším Československém rozhlase Hradec Králové krátce působící Richard Drtina. Objevený unikátní rozhovor s Josefem Váchalem se stal součástí klubového rozhlasového pořadu „Hlasy“, jehož premiéra byla uvedena 21. července roku 2001.

Interaktivní CD ROMová pasáž „Mumraj života“ souvisí s výstavami Josefa Váchala, jež připravil Miloš Šejn pro Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem,  Moravskou galerii v Brně, Regionální muzeum a galerii v Jičíně a Národní galerii v Bratislavě roku 1984. Autor zde děkuje Literárnímu archivu v Praze, Fotoarchivu Památníku národního písemnictví v  Praze a Knihovně Národního muzea v Praze, Státní vědecké knihovně v Praze, Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze, Národní galerii v Praze a Galerii hlavního města Prahy, Moravské galerii v Brně a Státní vědecké knihovně v Brně, Galerii moderního výtvarného umění v Hradci Králové, Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, Galerii výtvarného umění v Olomouci a Galerii B. Rejta v Lounech za ochotu při zpřístupňování svých fondů. Zvláště pak děkuje ing. Jiřímu Olivovi, dr. Jitce Měřičkové, Vladimíru Pourovi, Janu Pelánkovi a všem dalším soukromým sběratelům za nevšední ochotu a porozumění, s nímž zapůjčili Váchalova díla ke studiu a přispěli i mnohými cennými radami.

Mimořádnou pomoc při přípravě výstavy, katalogu a následně i tohoto CD ROMu poskytl zejména Jan K. Čeliš, dále pak dr. J. H. Kocman, PhDr. Petr Wittlich, PhDr. Roman Prahl, PhDr. František Šmejkal a ing. Jiří Olič. Uvedené výstavy i tento projekt navazují na delší předchozí studium v Památníku národního písemnictví a Knihovně Národního muzea v Praze, a proto patří i dík především Jiřímu Žantovskému, Karolu Bílkovi, dr. Marii Bajerové, Soně Přenosilové a PhDr. Jaroslavu Vrchotkovi.

Děkujeme Mgr. Jaromíru Gottliebovi, řediteli Regionálního muzea a galerie v Jičíně,  za ochotu zpřístupnit bohaté fondy tohoto muzea a za možnost reprodukovat náhledy řady prací Josefa Váchala,  a rovněž děkujeme ředitelství Knihovny Národního muzea v Praze za svolení publikovat text Šumavy umírající a romantické, přepsaný Milošem Šejnem z exempláře, uloženého v tomto muzeu.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, reprodukce prací Josefa Váchal i fotografická dokumentace pocházejí z archivu Miloše Šejna a jejich další reprodukce se zapovídá.

Na přebalu bylo použito Váchalovy šestnáctibarevné rytiny v lípě a korku "Mumraj života" (1949) ze sbírek Regionálního muzea a galerie v Jičíně.


 

JOSEF VÁCHAL / HLASY
námět a průvodní slovo Vladislava Matějková
technická spolupráce Tomáš Dražek
mastering a konečná úprava Radovan Hobl
© ČESKÝ ROZHLAS
HRADEC KRÁLOVÉ
totaltime 51:18 

Zvuková část tohoto CD obsahuje části pořadu z archivu Českého rozhlasu Hradec Králové
a je doplněna interaktivní pasáží,
obsahující řadu dokumentů o životě a díle autora, včetně úplného textového přepisu
kultovní „Váchalovy Šumavy umírající a romantické“.

JOSEF VÁCHAL / MUMRAJ ŽIVOTA
námět, programování a grafická úprava © Miloš Šejn
doporučené platformy: Windows XP, Mac OSX, prohlížeč Internet Explorer 6 a vyšší

 

Vydává agentura NAHORU-DOLŮ
Vladislava Matějková a Jiří Wilda
e-mail: cro.jc2@tiscali.cz

 2005
 

Poděkování vydavatelů

Mgr. Jiřímu Kánskému, řediteli Českého rozhlasu Hradec Králové
a Ing. Milanu Bajákovi

Projekt finančně podpořili Město Jičín v rámci kulturního grantu
a Broňa Danielová