Mumraj života         Dílo         Z Textů a Knih           Studeňanská klausura          Krajinami Josefa Váchala     Záměr&Poděkování        Odkazy

                                                                                                                                                         Shrnujícím způsobem v současné době prezentuje a zároveň popularizuje
 dílo Josefa Váchala webový portál
www.vachal.cz

Cílevědomě a dlouhodobě se dílem Josefa Váchala
zabývá nakladatelství Paseka www.paseka.cz, jež připravilo k vydání řadu
 jeho autorských knih i dosud dříve nepublikovaných rukopisů.

Reedicemi Váchalových textů se zabývá kromě jiných též nakladatelství Trigon
 www.trigon-knihy.cz.

Poznatky shrnuté v oddíle Mumraj života se váží zejména k těmto pracím autora:
Ideové problémy českého symbolismu / Příspěvek k jeho typologii na základě rozboru raného díla Františka Bílka a Josefa Váchala, Rigorosní práce, Katedra dějin umění a estetiky filosofické fakulty University Karlovy v Praze, 1976
Josef Váchal / Dílo, katalog výstavy v Galerii výtvarného umění v Roudnici nad Labem, 1984
Josef Váchal / Fotografie, katalog výstavy v Moravské galerii v Brně, 1984
www.sejn.cz